KOTIMAAN TOIMITUSKULUT 0€ YLI 20€ TILAUKSIIN ❤️!

Tietosuojaseloste

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, se edellyttää, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Viimeisin päivitys 14.6.2021.

Rekisterinpitäjä

  Yritys: Johanna K. Design

  Y-tunnus: 1930026-5

  Osoite: Hakkenpääntie 589, 23310 Taivassalo

  Yhteyshenkilö: Johanna Österman

  Puhelinnumero: 045 652 6981

  Sähköpostiosoite: info@johannakdesign.com

  Rekisterin nimi

   Johanna K. Designin asiakas- ja markkinointirekisteri.

   Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

    EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus tai henkilön suostumus.

    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimuksen täytäntöönpano (verkkokauppatilauksen käsittely), yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointiviestintä ja lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

    Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

    Rekisterin tietosisältö

     Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja tilauksen käsittelyyn liittyvät tiedot (mm. tilaushistoria ja toimitustiedot).

     Säilytämme uutiskirjeen tilaustiedot niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa ja kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot kuusi (6) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty.

     Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voimme tarjota sivustojemme käyttäjille parhaan mahdollisen kokemuksen. Evästeitä käytetään analytiikkaan ja markkinoinnin sekä viestinnän tehostamiseen.

     Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

     Säännönmukaiset tietolähteet

      Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan tilauksen yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, messuilta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

      Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

      Luovutamme tietoja verkkokaupan palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

      Uutiskirjeen tilaajien tietoja (nimi, sähköpostiosoite) voidaan käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien yritysten uutiskirjepalvelussa. Nämä yritykset ovat Yhdysvalloissa rekisteröityneet Privacy Shield -järjestelmään ja siten sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

      Rekisterin suojauksen periaatteet

      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

      Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

      Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

      Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

      Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") elleivät lakisääteiset syystä estä poistamista (kirjanpitolaki). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

      Lahjakortti